JÄGUR ehk REPIITER

JÄGUR ehk REPIITER võimaldab Visit seeria saatjate, mis töötavad sagedusel 868 MHz leviulatust kuni kahekordselt suurendada. Lisaks leviulatuse suurendamisele võib jägurit kasutada ka multimonitor-saatja ja kellanupuna.

Samuti saab kasutada mitut jägurit, millega avaneb võimalus algsete saatjate leviulatust mitmekordistada.

Vajalik kasutamiseks samuti kaugemal levialas asuvate häiresüsteemide korral

HIND: 36,00€ (soodushind koos käibemaksuga)